PANELGESPREK: HEBBEN WE NOG NOOD AAN EEN BELGISCH LEGER?

Panelsgesprek in het kader van het Festival van de Gelijkheid

Met Jan Cornillie (fractiesecretaris sp.a is het Vlaams Parlement), Lene Jacobs (campagnemedewerker Vredesactie), Sven Biscop (professor aan de UGent) en Philippe Boucke (Adjunct-Stafchef strategie bij het Belgisch Leger).

Ondanks de besparingswoede van de regering besteden we in België nog altijd 2,7 miljard euro per jaar aan het leger, omdat we een geloofwaardige NAVO-partner willen zijn. Nieuwe investeringen zijn er vooral op gericht om de F16-vliegtuigen te vervangen. Defensie heeft zijn oog laten vallen op 40 nieuwe F35’s, met een prijskaartje van 150 miljoen euro per stuk. Een slordige 6 miljard euro in totaal. Is zo’n bedrag uitgeven in crisistijden te rechtvaardigen? Is het een antwoord op de beveiligingsrisico’s die we lopen?

Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft ons leger zich hervormd tot een flexibel interven- tieleger. Het argument voor die militaire interventies is dat we op die manier onze democratische en humanitaire waarden uitdragen en de stabiliteit in de wereld helpen garanderen. De hamvraag die zelden aan bod komt is of het leger het beste instrument is om humanitaire doelstellingen te vervullen en stabiliteit of veiligheid te garanderen. Om het wat provocatief te stellen: kan een klein land als Belgie, met haar beperkte middelen, zich niet beter specialiseren in de ‘marktniche’ van niet-militaire veiligheid, zoals humanitaire hulpverlening, ontwikkelingssamenwerking, conflictresolutie en heropbouw?

Draagt de Belgische krijgsmacht bij aan onze veiligheid? Welke rol speelt ze het in het creëren van stabiliteit en vrede? Wat zou de rol (en dus de uitrusting) van het Belgische leger kunnen zijn de komende decennia? Heeft het Belgische leger wel degelijk een rol te spelen in een NAVO-verband? En hoe zit dat nu eigenlijk met die Europese krijgsmacht?

www.festivalgelijkheid.be

Datum