NAVO

Afghanistan: de NAVO op de puinen van tien jaar oorlog

Op 5 december 2011 kwamen in Bonn honderd delegaties uit de hele wereld samen op de Afghanistanconferentie om zich over de toekomst van Afghanistan te buigen. De NAVO en haar bondgenoten bereiden de exit voor, na meer dan tien jaar zinloze oorlog. Vredesactie sprak met de Nederlandse journalist Arnold Karskens over tien jaar NAVO-oorlog. Karskens schrijft voor de krant De Pers en is al sinds de jaren tachtig correspondent in Afghanistan.

[Lees verder]
cartoon drie f16s
Opinie: Afghanistan of Tsjaad? Het instrument 'humanitaire militaire interventie' faalt

Tot voor kort leek de Belgische politiek een pensée unique te kennen rond het nut van humanitaire militaire interventies. Het debat over de beslissing om F-16's naar Afghanistan te sturen lijkt hierin een beetje verandering te brengen. Nochtans is deze beslissing een logische stap in de door de NAVO gevolgde militaire strategie. Een militaire strategie die volgens Vredesactie nefast is.

[Lees verder]
cartoon drie F16s
Opinie: Waarom Belgische militairen beter wegblijven uit Afghanistan

In De Standaard en Le Soir (2 juli) brengen Pieter De Crem en Karel De Gucht een hele batterij argumenten in stelling om het opschroeven van de Belgische deelname aan de NAVO-interventie in Afghanistan te verdedigen. Diezelfde middag staat Afghanistan op de agenda van de Commissie Defensie van het Parlement. De Crem stuurt zijn kat. Hij onderstreept daarmee hoe weinig waarde hij hecht aan parlementair debat, terwijl aan de andere kant de publieke opinie met PR-technieken moet overtuigd worden van de zin van de missie in Afghanistan en het sturen van 4 F16s met bijkomende troepen.

[Lees verder]
cartoon drie f16s